? Nordic Scan Center Oy
Placeholder Picture
Placeholder Picture

“Ajellaan me Rieglillä
– skannataan ja mallinnellaan...”

Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture


Nordic Scan Center Oy


"Mittausprojekti on vaativa tehtävä, joka vaatii huolellista suunnittelua, toteutusta ja toteutuksen valvonta.
Toteutamme laajoja projekteja suunnittelusta loppuraportointiin."

Nordic Scan Center Oy on laserkeilauksiin erikoistunut suomalainen yritys, jolla on toimintavalmius kaikkialla Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. Työnkuvaamme kuuluu aineistojen tuottaminen ja mallintaminen asiakkaiden tarpeiden mukaan aina työn suunnittelusta alkaen.

Tuotamme halutulla tarkkuudella georeferoituja mitta- ja kuva-aineistoja suunnittelu- ja visualisointitarpeisiin. Kohteina voivat olla erityyppiset väylät kuten tiet, rautatiet ja vesitiet sekä kaivokset, muu infra ja ympäristö.