Lyhyesti meistä

”Mittausprojekti on vaativa tehtävä, joka vaatii huolellista suunnittelua, toteutusta ja toteutuksen valvonta. Toteutamme laajoja projekteja suunnittelusta loppuraportointiin.”

Nordic Scan Center Oy on laserkeilauksiin erikoistunut suomalainen yritys, jolla on toimintavalmius kaikkialla Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä.

Työnkuvaamme kuuluu aineistojen tuottaminen ja mallintaminen asiakkaiden tarpeiden mukaan aina työn suunnittelusta alkaen.

Tuotamme halutulla tarkkuudella georeferoituja mitta- ja kuva-aineistoja suunnittelu- ja visualisointitarpeisiin. Kohteina voivat olla erityyppiset väylät kuten tiet, rautatiet ja vesitiet sekä kaivokset, muu infra ja ympäristö.

Mallinnamme aineistot asiakkaiden tarpeiden mukaan halutuiksi lopputuotteiksi, jotka ovat yhteensopivia olemassa oleviin järjestelmiin.

Mitä me teemme:

  • mittausprojektin suunnittelu
  • projektin toteutukset
  • mittauspalvelut
  • mallinnus
  • asiantuntijapalvelut